Környezeti ártalmak

Világszerte nagyságrendileg 15 millió tonna gumiabroncs-hulladék keletkezik évente.

Azonban mindennél az ipari és a kommunális gumihulladék még nagyobb mennyiséget ölt. A felgyülemlett hulladékok kezelésére alkalmazott módszerek alacsony hatékonyságuk és környezetkárosító hatásuk miatt sem tekinthetők hosszú távú megoldásnak.

Gumihulladék égetés

Napjainkban a gumihulladék legnagyobb részét elégetik. Az égetés mennyiségét azonban az eljárás környezet terhelő mivolta miatt fokozatosan csökkentik, mely tendencia a betiltás irányába mutat. További probléma, hogy viszonylag kevés erőműben lehet gumival tüzelni és még az olyan rendszerek is alacsony (kb. 35%-os) hatékonysággal működnek, amelyeket gumiégetésre terveztek egyéb tüzelőanyaggal keverve.

Cementgyári felhasználás

Az égetés másik variációja a cementgyári felhasználás, ahol a gumi tulajdonképpen beleég a cementbe a folyamat során. Azonban a környezeti terhelés - például az így előállított cement elkerülhetetlen kéntartalma - miatt a hatóságok fokozatosan csökkentik az elfogadható gumitartalom maximumát. Mindezen felül a cementgyártáshoz felhasznált gumi alapos darálást igényel, ami magas energiafelhasználást és költségeket eredményez.

Szeméttelepi elhelyezés

A gumi- és gumiabroncs-hulladék egy másik részét gyakorlati alternatívák hiányában szeméttelepeken helyezik el, amit egyre több országban betiltanak (pl.: EU tagállamok). Ennek ellenére az Európai Gumihulladék Szövetség becslése szerint a gumihulladékok kb. 23%-át továbbra is lerakják. A harmadik világ országaiban a felgyülemlett gumiabroncsok akár közegészségügyi problémát is okozhatnak, mert az abroncsok, összegyűjtve az esővizet, megfelelő környezetet biztosítanak a maláriát terjesztő szúnyogok számára.

A fenti okok miatt a gumiabroncs-hulladékok hasznosításának problémája az iparilag fejlett országokban egy több évtizedes kihívás. A probléma általános és fenntartható technológiai megoldására az utóbbi években intenziv kutató-fejlesztő munka zajlott.

Technolóiai kihívás

Ugyan a gumihulladék nem veszélyes hulladék, azonban a környezetet tartósan terhelő hulladéknak minősítik, és elhasznált gumiabroncsként az egyik leginkább jelentős kihívás elé állítja a hulladékkezelőket. A gumihulladék legnagyobb hányadát a személygépkocsi, teherkocsi, munkagép, motorkerékpár gumiabroncs teszi ki (hazánkban: 30-40.000t/év, az EU-ban: 2,5 millió t/év, világszerte cca. 15 millió t/év). A gumihulladék jelenlegi kezelési eljárásai nem felelnek meg a globális környezeti kihívásoknak és az EU egyre szigorodó előírásainak, a hulladékkezeléssel szemben támasztott követelményeknek. Annak ellenére, hogy újrahasznosítását termékdíjjal támogatják, mostanáig nem volt megfelelő megoldás a gumiabroncs-hulladék problémájára.

Jelenlegi fél-megoldások

A jelenlegi módszerek egy része pazarló, környezetkárosító és már csak néhány évig alkalmazható.

Erőműi, cementgyári égetés

Amelynek mértéke már ma is korlátozott. Érvényben lévő kormányrendelet tiltja, hogy termékdíjat folyósítsanak az ily módon megsemmisített gumihulladék után.

Gumihulladék útalapba helyezése

Ugyancsak pazarló megoldás, tekintve a gumihulladékban megtalálható nagyszámú értékes összetevőket, amelyek ily módon kárba vesznek. A gumiabroncsok lerakása szintén tilos az EU területén, mivel súlyosan terhelik a környezetet. Más országokban díj ellenében elhelyezhetők hulladéktelepeken, bár az ilyenfajta hulladéklerakást folyamatosan korlátozzák, illetve megszűntetik. Számos példa mutatja, hogy a gumihulladék sorsa a valóságban nem oldódott meg. 

Gumitégla, gumi téridom gyártása

Kétséges megítélésű tevékenység. A többszöri aprítás, darálás és az acélszálak eltávolításának munkaerő és energiaigénye drága termékeket eredményez. Ezeket a termékeket hosszú távú környezetszennyező mivoltuk és veszélyes ragasztóanyag tartalmuk miatt egyre inkább korlátozzák, csökkenőben van irántuk a piaci kereslet.

Background Image

A PP Kft technológiája környezetbarát módon képes a gumihulladék hatékony újrafeldolgozására úgy, hogy az energetika és az ipar számára felhasználható, vagy éppen a vegyipar számos területére visszaforgatható alkotóelemeire bontja. A rendszer képes feldolgozni a szövetes, illetve acélszálat tartalmazó gumiabroncsot, más ipari gumihulladékot, ipari gyártási selejtet, illetve ezek elegyét, tekintet nélkül a hulladék összetevőire.