Cég bemutató

A 2014-ben alakult, győri székhelyű Pannon Tyre Recycling Zrt. gumihulladék pirolízisen alapuló, hatékony, ipari méretekben történő feldolgozásával foglalkozik.

A PTR által alkalmazott, nemzetközi szabadalommal védett technológia környezetbarát módon képes a gumihulladék hatékony újrafeldolgozására úgy, hogy az energetika és az ipar számára felhasználható, vagy éppen a gumigyártásba visszaforgatható alkotóelemeire (eladható termékekre) bontja. A rendszer képes feldolgozni a szövetes, illetve acélszálat tartalmazó gumiabroncsot, más ipari gumihulladékot, ipari gyártási selejtet, illetve ezek elegyét, tekintet nélkül a hulladék összetevőire.

A PTR-t a nemzetközi szabadalmat tulajdonló és a technológián alapuló pilotüzemet működtető PIROLISIS PROJECT Kft. (PP Kft.) és professzionális pénzügyi befektetők (Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.) alapították a jelenlegi üzem bővítése (5.000t/év kapacitásúra) céljából. A PTR saját tőkéje meghaladja az 1 Mrd Ft-ot, tulajdonosi szerkezetét pedig az ábra mutatja.

Minta üzem építése
Technológia bemutatása

A Pirolisis Project Kft. által kifejlesztett és tartósan működő technológiája (PP Technológia) környezetbarát módon képes a gumihulladék tényleges és környezetkímélő hasznosítására úgy, hogy azt alkotóelemeire bontja, s az értékes alkotóelemeket az olajipar, vegyipar, kozmetikai ipar, gyógyszeripar számára alkalmazhatóvá teszi (értékesíti) vagy éppen a gumigyártásba visszaforgathatóságát oldja meg. Szükség esetén a képződő végtermékek energetikai hasznosítása is megvalósítható. Az eljárás során előállított gáz energetikai felhasználása és a keletkező hulladékhő visszaforgatása a hőképzésbe segít abban, hogy a rendszer - méreteihez képest - alacsony energiaigényű.

Technológia sajátosságai

Szükséges kiemelni, hogy más folyamatban lévő gumi- és műanyaghulladék pirolizálására irányuló próbálkozásokhoz viszonyítva, a technológiánk konstrukciója alapvetően különbözik.
Más hasonló, hazai vagy nemzetközi fejlesztésekkel szemben a technológiánk ipari méretben képes a folyamatos üzemre és biztonságosan üzemeltethető, melyet a Pirolisis Project Kft. 2009 és 2014 között több száz sikeres tesztüzemmel igazolt. Az üzemeltető a reakció egészét kontrol alatt tartja, a folyamat teljesen automatizált IT felügyelet alatt áll, monitoron keresztül ellenőrizhető, vezérlehető, paramétereiben szabályozható. Az egész eljárás a beépített mérőpontoktól kapott információk alapján nyomon követhető és dokumentált.
Az üzem működése során a rendszerben inert közeget biztosítunk, egy nagy precizitású oximéter elemzi a gázösszetételt és ügyel rá, hogy az oxigén stabilan a kritikus szint alatt maradjon. Az inertizáláshoz szükséges nitrogént saját üzemünk állítja elő a légkörből kivonva azt. A technológia több lépcsős biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely havária vagy természeti csapás esetén is képes megelőzni a környezeti károkozást és a baleseteket.
Ipari körülmények között sikerült bizonyítani a szabadalmaztatott technológiai elgondolás helyességét és megvalósíthatóságát. A PP Technológia képes feldolgozni a legproblémásabb hulladékok egyikét, a szövetes, illetve acélszálat tartalmazó gumiabroncsot, más ipari gumihulladékot, bármely gumi alapanyagú ipari gyártási selejtet, illetve ezek elegyét. A kutatás befejező stádiumában a leggazdaságosabb és a leginkább környezetkímélő rendszer megvalósítása érdekében a hulladék hő és a pirogáz felhasználásával az üzemet alacsony energia felhasználásúvá tettük. 

Keletkező anyagok bemutatása

Az eljárás során jelenleg három alapfrakció keletkezik:
• Egy szilárd frakció, korom (carbon black) formájában, finom szemcseméretben, mely
• A másik frakció egy folyékony szénhidrogén alapanyagú pirolízis-kondenzátum (Piro olaj, vagy pirolízis olaj). Ismereteink szerint a PP Kft által előállított piro-olaj klórtartalma a legalacsonyabb a hasonló technológiák közül. A klórmentesítésre szintén van technológiai megoldás a PP Kft-nek. Az olajfrakcióban a kén alacsony mennyiségben van jelen (folyamatosan 1 tömeg % alatt), a kloridok szintén, hasonló olajtermékek között ismereteink szerint a legalacsonyabb mennyiségben jelennek meg. Rendelkezünk technológiával a klór nulla százalékra történő csökkentésére, illetve a kloridok szintén gyakorlatilag nulla (5 ppm) szintre történő csökkenésére.
• A harmadik – gáz frakciót – a rendszer hő-ellátásának a biztosítására használjuk.
A fentieken felül kinyerhető még – acélszövet-betétes gumiabroncs feldolgozása esetén – jó minőségű, újrahasznosításra alkalmas acélhulladék is.
Az általunk lefolytatott pirolízisek során nyert nagy mennyiségű, több tíz tonnányi pirolízis olaj további hasznosíthatóságának vizsgálatát, kutatását nagy részben elvégeztük. A technológia lehetővé teszi, hogy a termékek paramétereit (nyomás, hőmérséklet, reakcióidő, felfűtési idő) a vevői, piaci igényeknek megfelelően alakítsuk. Mindazonáltal a keletkező alaptermékek, mint egyszerű végtermékek jelen státuszukban is értékesíthetőek.  

Szabadalmi védettség

A kizárólag magyar tulajdonosok által műszaki kutatás-fejlesztés céljából létrehozott Pirolisis Project Kft működésének és tevékenységének fő célja a társaság tagjai által kidolgozott (P 06 00661 számú) „Reaktor és berendezés hulladék, különösen gumiabroncs pirolizálásához” című szabadalom gyakorlati alkalmazásának és ipari körülmények között történő felhasználásnak kutatása és fejlesztése. A szabadalmaztatott eljárás nem csupán hazai szabadalmi védelmet élvez, hanem az Európai Szabadalmi Hivatal által elvégzett nemzetközi újdonságkutatás és annak eredményeképpen született pozitív előbírálat után lehetővé vált a nemzetközi szabadalmi védettség megszerzése, amely már nemzetközi szinten is jogi védelmet biztosít a technológiánknak, egyben elismerve, hogy a hazai szakemberek által kidolgozott eljárás nemzetközi szinten is egyedülálló újdonság. Jelenleg a szabadalmi eljárás az európai országokban nemzeti bejegyzések szakaszában jár. Az USA-ban és Kanadában nemzeti bejegyzési szakasz lezárult, a szabadalmi okirat kiállításra került (mellékelve).

Input anyagok bemutatása

A PP technológia fő újdonsága és egyben előnye az, hogy a gumi alapanyag álló halmazos, nem kerül direkt mozgatásra, valamint szénhidrogének lebomlásához szükséges energiát úgy biztosítjuk, hogy kezdetben magas hőmérsékletű, inert (nitrogén) gázt juttatjuk a reaktorba. Ennél fogva abszolút előny, ha nem apró szemű, hanem egyszer shreddelt, kb. 22x25 cm-es darabok kerülnek a reaktorba, így a gázzal való érintkezés nagyobb felületen valósul meg.
További technológiai és gazdasági előnyt jelent, hogy az gumiabroncs egyszeri shreddelése – az aprítással szemben - nem költség- és energiaigényes folyamat, így megtartható az olcsó alapanyag előkészítés.
A szénhidrogén aggregátumból, gumiabroncs darabokból, álló nyersanyag a teljes hő átvitel ideje alatt mozdulatlan marad, így nem alakulnak ki göbök, összecsomósodások, letapadások, amelyek akadályoznák a kiürítést. Tehát a technológiánk mindenféle gumi- és gumiabroncs-hulladék feldolgozására alkalmas. A gyakorlatban, működés közben igazoltuk, hogy a kiürítés kb. 10 másodperc alatt megtörténik minden nehézség nélkül, csupán a gravitációt kihasználva.

Technológiai előnyök összegzése

A technológia főbb jellemzői, versenyelőnyei a következők:
• Gyakorlatilag mindenféle gumihulladékot és gumiabroncsot hatékonyan képes hasznosítani
• Csekély alapanyag előaprítást igényel
• Kiváló hő-átvitelű, ezáltal alacsony energiafogyasztású
• Állóhalmazos rendszerű, a rektorban a hulladék nem bolygatott, nincsenek forgó elemek
• A hulladék hő és a pirogáz felhasználásával alacsony energiaigényű
• Kvázi folyamatos működésű (szakaszosan folyamatos működésű rendszer)
• 330 munkanapos 24 órás, három műszakos működés biztosítható
• Irányítható bomlási folyamatok olyan paraméterekkel, mint pl. a hőmérséklet
• Robusztus gépészet kevés mozgó alkatrésszel, csekély karbantartás, megbízható működés
• Bizonyítottan működik ipari méretekben (kb. 1.200 tonna/év)
• Nagyban automatizált, költséghatékony működtetésű
• A bővítés teljes körű tervei már rendelkezésre állnak
• Érvénye engedéllyel rendelkező üzem Balatonfűzfőn

Norvég Alap

A Pannon Tyre Recycling Zrt a Balatonfűzfői üzem bővítésére és üzemeltetésére létrejött cég, mely tulajdonosai között az IP tulajdonos és egy Kockázati tőkealap is található. A PTR Zrt jól kidolgozott és engedélyes tervek és egy piacfelmérés alapján indítja az üzem bővítését. Ennek ellenére a jelenlegi alacsony olajár új korom- és olaj-felhasználási megoldások kutatását teszi szükségessé, hogy méginkább jövedelmező és fenntartható legyen a bővítés.
Az üzembővítést tartalmazó projekt pénzügyi tervét az alábbiakban mutatjuk be. A részletes, kiviteli terv szintű műszaki dokumentumok alapján az üzem hasznos élettartama mintegy 30 év. Az üzem bekerülési értéke érdemi szinten alacsonyabb, mint a hasonló hazai beruházások az elmúlt 5 évben.
A projekt legfőbb közvetlen környezeti hatása, hogy segítségével évente 5.000 tonna, a környezetet tartósan terhelő gumihulladék hasznosul és értékes anyag teremtődik az energiaszektor és a vegyipar, vagy – az aktív szén előállítása révén - akár a környezetipar számára.
A projekt legfőbb közvetlen környezeti hatása, hogy segítségével a technológia nagyüzemi validálása is megtörténik, így a technológia-transzfer révén további üzemek jöhetnek létre, így középtávon több százezer tonna hulladék is hasznosulhat a jövőben.
A Pirolisis Projekt Kft beapportálta a teljes pilot üzemet a PTR Zrt-be, melyet követően az AJH Növekedési Kockázati Tőkealap (Alap) 775 millió Ft-ot fektetett be a PTR Zrt-be három lépcsőben (mérföldkövek teljesüléséhez kötötten) a pirolízis üzembe. A beruházás teljes költsége mintegy 1.572 millió Ft, az Alap tőkeemelésén felüli részt a tervek szerint 500 millió forint beruházási bankhitel (illetve ezt részben kiváltandó a Norvég Alap vissza nem térítendő támogatása) fedezné.

A fejlesztés pénzügyi összefoglalója

A tervekben 330 üzemnappal kalkulálunk, három műszakban. Az üzem eddig egy fajta piro-olajat (klór és kén tartalommal) és egy finom, de nem homogén szemcseméretű kormot tudott termelni. Ez az alacsony olajárak mellett már nem elegendő a minőségű és magas értékű termékgyártáshoz. A fejlesztés eredményeként minőségi és homogenizált termékek jönnek létre.
A fejlesztés hatására 2 minőségi termékkör keletkezik:
• pirolízis kondenzátum, alacsony klór és kén tartalommal, valamint egyes hőfokon való frakcionálással (nehéz és könnyű frakciók szétválasztása). Ez a termékkör a bevitt gumihulladék kb. 50%-át teszi ki.
• Korom, mely teljesen fémmentes és homogén szemcseméretű (< 100 mikron). Ez a termékkör a bevitt gumihulladék kb. 30%-át teszi ki.
A termelési mennyiség termékenkénti eloszlása a múltbeli gyártási tapasztalatok alapján került kialakításra, az árazásnál pedig a piaci áraknál konzervatívabb árazás lett alkalmazva a jelenlegi, nagyon depresszív olajárak mellett (30-35 USD/ brent hordó). A PTR Zrt valamennyi termékére értékesítési előszerződésekkel rendelkezik.

Az üzemeltetés pénzügyi bemutatása

Az alábbi táblázatban szereplő adatok egy 5.000 tonna kapacitású, PP technológiát alkalmazó pirolízis üzem működésének bevétel- és költségszerkezetét ismertetik a jelenlegi depresszív, 30 USD körüli nyersolaj árszint mellett.
Pirolízis üzem főbb pénzügyi számai 5.000 tonna kapacitás mellett pesszimista szcenárió alapján
2016. évben még csak 160 M Ft, de 2017-től már 500 M ft-ot meghaladó árbevétellel számol a cég, melynek a 2017. második negyedéve már pénzügyi nyereséggel zárul és 2017-től az adózott eredmény meghaladja a 150 M Ft-ot, mely konzervatív módon nem tartalmazza az esetleges termékdíj bevételeket.
A cég 20-22 alkalmazottat foglakoztat.

Konkurens technológiák, versenyelőnyök

Mint ahogy a fejezet elején leírtuk a gumihulladék jelenlegi kezelési eljárásai nem felelnek meg a globális környezeti kihívásoknak és az EU egyre szigorodó előírásainak, a hulladékkezeléssel szemben támasztott követelményeinek. Annak ellenére, hogy újrahasznosítását termékdíjjal támogatják, mostanáig nem volt megfelelő megoldás a gumiabroncs-hulladék problémájára. A piacon fellehető „fél-megoldások” egy része pazarló, környezetkárosító és már csak néhány évig alkalmazható. E módszerek a következők:
• Erőműi, cementgyári égetés. Ennek mértéke már ma is korlátozott, az érvényben lévő kormányrendelet tiltja, hogy termékdíjat folyósítsanak az ily módon megsemmisített gumihulladék után.
• Gumitégla, gumi téridom gyártása. Kétséges megítélésű tevékenység, mely a többszöri aprítás, darálás és az acélszálak eltávolításának munkaerő és energiaigénye miatt drága termékeket eredményez. Ezeket a termékeket hosszú távú környezetszennyező mivoltuk és veszélyes ragasztóanyag tartalmuk miatt egyre inkább korlátozzák, csökkenőben van irántuk a piaci kereslet.
• Darált gumihulladék útalapba történő elhelyezése. Ugyancsak pazarló megoldás, tekintve a gumihulladékban megtalálható nagyszámú értékes összetevőket, amelyek ily módon kárba vesznek.
• Gumiabroncsok lerakása. Az EU területén tilos, mivel súlyosan terhelik a környezetet. Más országokban díj ellenében elhelyezhetők hulladéktelepeken, bár az ilyenfajta hulladéklerakást folyamatosan korlátozzák, illetve megszűntetik.
Összehasonlítva más gumi- és műanyaghulladék pirolizálási próbálkozásokkal, a PP Kft. technológiájának felépítése és működési elve alapvetően különbözik a többitől. A nemzetközi mérnöki szabadalommal védett technológia fő újdonsága és előnye az, hogy a szénhidrogének lebomlásához szükséges energiát úgy biztosítja, hogy kezdetben magas hőmérsékletű, inert (nitrogén) gázt juttat a reaktorba, később pedig ezt az inert gázt és a lebomlás során keletkező pirogázt keringeti a reaktoron belül. A szénhidrogén aggregátumból, gumiabroncs darabokból, álló nyersanyag a teljes hő átvitel ideje alatt mozdulatlan marad, így nem alakulnak ki csomók és labdacsok, amelyek akadályoznák a kiürítést. Tehát a technológia mindenféle gumi- és gumiabroncs-hulladék feldolgozására alkalmas. A gyakorlatban, működés közben igazolható, hogy a kiürítés kb. 10 másodperc alatt megtörténik minden nehézség nélkül, csupán a gravitációt kihasználva.

Zöldipri Innováció ProjektösszefoglalóProject Summary (Eng)Pályázati adatlap