Magyar Innováció, K+F

A gumiabroncs-hulladék feldolgozásának hőbontáson alapuló módszere a pirolízis.

A PIROLISIS PROJECT Kft. (továbbiakban PP Kft) kutató és feltaláló tulajdonosai kidolgoztak egy új, hazai, EU-s én részben nemzetközi szabadalommal levédett, teljesen újszerű, de ipari léptékben is már sikeresen kipróbált technológiát, amely alkalmas a gumihulladék pirolízisen alapuló, hatékony, ipari méretekben történő feldolgozására.

Background Image

A kifejlesztett technológia főbb jellemzői, versenyelőnyei

Gyakorlatilag mindenféle gumihulladékot és gumiabroncsot hatékonyan képes hasznosítani.

Csekély alapanyag előaprítást igényel, egyszeri shreddelés tenyérnyi méretre.

Kiváló hő-átvitelű, ezáltal alacsony energiafogyasztású.

Állóhalmazos rendszerű, a rektorban a hulladék nem bolygatott, nincsenek forgó elemek.

A hulladék hő és a pirogáz felhasználásával közel önfenntartó működés.

Kvázi folyamatos működésű (szakaszosan folyamatos működésű rendszer)

330 munkanapos 24 órás, három műszakos működés biztosítható.

Irányítható bomlási folyamatok olyan paraméterekkel, mint pl. a hőmérséklet.

Robusztus gépészet kevés mozgó alkatrésszel, csekély karbantartás, megbízható működés.

Bizonyítottan működik ipari méretekben (kb. 1.200 tonna/év).

Nagyban automatizált, költséghatékony működtetésű.

Az eljárás során jelenleg négy frakció keletkezik

Korom finomságú szén

Szilárd frakció, korom finomságú szén formájában, amely magas fűtőértéke miatt alkalmas brikettálásra, befúvással hőképzésre és ipari koromként történő értékesítésre.

Pirolízis-kondenzátum

Folyékony szénhidrogén alapanyagú pirolízis-kondenzátum (piro-olaj), amelyet széles körben lehet felhasználni vegyipari vagy energetikai célokra.

Gáz

Gáz frakció, ami jelenleg magának a rendszernek a részbeni hő-ellátását biztosítja.

Acélhulladék

Az acélszövet-betétes gumiabroncs feldolgozása esetén kinyerhető még jó minőségű, újrahasznosításra alkalmas acélhulladék is.

A PP Kft, mint IP tulajdonos megkezdte az első 5.000t/év kapacitású üzem építését egy többségi tulajdonában álló leányvállalaton, a Pannon Tyre Recycling Zrt-n keresztül, kockázati tőkebefektető közreműködésével. Ezt megelőzően a befektető részletes technológiai, jogi és pénzügyi tervezési átvilágítást hajtott végre a PP Kft-nél. A fejlesztés során a Balatonfűzfői üzem jelenlegi kapacitása megnégyszereződik, 5000 tonna/év-re növekszik.

Szabadalmi védettség

A kizárólag magyar tulajdonosok által műszaki kutatás-fejlesztés céljából létrehozott Pirolisis Project Kft működésének és tevékenységének fő célja a társaság tagjai által kidolgozott (P 06 00661 számú) „Reaktor és berendezés hulladék, különösen gumiabroncs pirolizálásához” című szabadalom gyakorlati alkalmazásának és ipari körülmények között történő felhasználásnak kutatása és fejlesztése. A szabadalmaztatott eljárás nem csupán hazai szabadalmi védelmet élvez, hanem az Európai Szabadalmi Hivatal által elvégzett nemzetközi újdonságkutatás és annak eredményeképpen született pozitív előbírálat után lehetővé vált a nemzetközi szabadalmi védettség megszerzése, amely már nemzetközi szinten is jogi védelmet biztosít a technológiánknak, egyben elismerve, hogy a hazai szakemberek által kidolgozott eljárás nemzetközi szinten is egyedülálló újdonság. Jelenleg a szabadalmi eljárás az európai országokban nemzeti bejegyzések szakaszában jár. Az USA-ban és Kanadában nemzeti bejegyzési szakasz lezárult, a szabadalmi okirat kiállításra került.